O analiză economico-financiară efectuată la 58 de societăţi pe acţiuni, cu cotă de stat mai mare de 25 la sută din capitalul social, arată că datoriile acestora sunt în creștere în comparație cu anul trecut și au atins cifra de 20 de miliarde de lei.

Analiza aparține Ministerului Economiei privind administrarea și deetatizarea proprietății publice pentru anul trecut. Datele atestă o creștere a datoriilor cu peste 2 miliarde de lei, comparativ cu anul 2014. Astfel, cele 58 de societăți pe acțiuni au acumulat datorii comerciale în sumă de peste 3 miliarde de lei, iar alte 600 de milioane fiind credite bancare pe termen scurt.

Aceeași analiză mai evidențiază că datoriile față de bugetul de stat au atins 78 de milioane, față de asigurările sociale de stat și cele medicale peste 35 de milioane. Totodată, față de angajații companiilor s-au creat datorii în sumă de 82 de milioane de lei.

La credite bancare în sume mari a apelat Combinatul de Vinuri Cricova, Moldtelecom, Franzeluța și Sanfarm Prim. La societăţile pe acţiuni supuse analizei în anul 2015 au activat 16.039 angajaţi, salariul mediu lunar fiind de 6.053 lei. Cele mai mari fiind la: „Moldova Gaz” – 12.900 lei (185 angajaţi), ”Energocom” – 12.110 lei (9 angajaţi), ”Metalferos”– 10.850 lei (200 angajaţi), ”Glass Container Company” – 10.380 lei (305 angajaţi), „Furnizarea Energiei Electrice Nord” – 9.210 lei (96 angajaţi), ”Moldtelecom” – 8.830 lei (3.568 angajaţi), ”MoldExpo” – 8.300 lei (53 angajaţi).

Din totalul societăţilor pe acţiuni supuse analizei, 26 au înregistrat profit, iar restul pierderi.