Suprafaţa pădurilor în Republica Moldova va fi extinsă din contul terenurilor degradate. Un regulament în acest sens a fost aprobat, astăzi, de Guvernul Republicii Moldova, transmite 24h.MD.

Actul prevede că terenurile izolate degradate destinate împăduririi trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 5 hectare, în timp ce terenurile adiacente fondului forestier nu mai mică de 0,25 hectare. Dreptul de proprietate a terenurilor private nou împădurite va putea fi păstrat sau transmis în proprietatea statului.

Sortimentul de arbori şi arbuşti pentru împădurirea terenurilor degradate va fi ales în funcţie de capacitatea acestora de a rezista pe solul plantat şi beneficiile care le pot aduce pentru diminuarea gradului de eroziune a terenului. Prioritate va fi acordată speciilor autohtone de o productivitate şi o rezistenţă înaltă.

Lucrările de împădurire vor fi finanţate din bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din surse externe.

În prezent, fondul forestier al Republicii Moldova are o suprafaţă totală de 419,1 mii de hectare şi constituie 12,7 % din teritoriul ţării.