Deputații din Comisia securitate națională, apărare şi ordine publică efectuează o vizită de studiu la Adunarea Națională a Sloveniei, în perioada 6-7 decembrie 2016.

Din componența delegației parlamentare fac parte Liliana Palihovici, Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Boțan Roman, Președintele Comisiei securitate națională, apărare şi ordine publică, deputații Eugen Carpov, Constantin Țuțu, Mihaela Spatari și Artur Reșetnicov.

În prima zi a vizitei la Ljubljana, parlamentarii au avut o întrevedere cu Vicepreședintele Adunării Naționale a Sloveniei, Matjaž Nemec. Principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat consolidarea mecanismului de control parlamentar asupra instituțiilor de securitate și apărare a ordinii publice, experiența Sloveniei în gestionarea sistemului de protecție a datelor cu caracter personal, precum și aspecte referitoare la securitatea cibernetică.

De asemenea, deputații au purtat discuții cu reprezentanții Comisiei de Supraveghere a Serviciilor de Inteligență și Securitate, condusă de Marjan Dolinšek și reprezentanții Comisiei Apărare, condusă de Žan Mahnič.

Bunele practici în domeniul asigurării ordinii publice și securității cetățeanului, inclusiv experiența Sloveniei în acordarea statutului de funcționar public cu statut special pentru polițiști și funcționarea sistemului de securitate socială pentru funcționarii cu statut special au fost discutate cu Secretarul de Stat al Ministerului de Interne, Boštjan Šefic și cu Directorul adjunct al Departamentului Securitate și Poliție din cadrul Ministerului de Interne, Zdravko Mele.

Astăzi, delegația Parlamentului Republicii Moldova va avea întrevederi cu reprezentanții Comisiei Administrare Publică și Autonomie Locală, ai Comisiei pentru Justiție, cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova,  precum și cu Adjunctul Comisarului pentru Informare, Andrej Tomšič.