Integrarea europeană, echilibrarea politicii externe, consolidarea statului de drept și dezvoltarea economiei naționale sunt obiective de bază în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat astăzi de Guvern. 

,,Puteți să judecați după acțiunile incluse în acest plan că este o asumare foarte ambițioasă. Multe acțiuni vizează ajustarea legislației noastre la standardele europene, politici economice care vor contribui la îmbunătățirea climatului de afaceri, creșterea economică pe care ne-o dorim și care stă la baza creșterii bunăstării populației, asta fiind obiectivul nostru principal”, a declarat premierul Ion Chicu.

Ion Chicu a mai spus că până în 2023, produsul intern brut (PIB) va crește cu 8,3%. Această creștere se va reflecta și asupra bugetului public național. Astfel, cheltuielile bugetului public național vor crește cu 56,7%, cheltuielile pentru educație cu 63,3%, iar cele pentru sănătate cu 61,5 %, în 2023 față de 2019. Totodată, Ion Chicu a precizat că salariul mediu pe economie va crește cu 52,7% și va reprezenta 11200 lei până în 2023, iar salariul în sectorul public va constitui 12700 lei, cu 58,6 mai mare decât la momentul actual.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 prevede o serie de măsuri pentru crearea locurilor de muncă, atragerea investitorilor, dar și dezvoltarea infrastructurii. Suplimentar,  documentul  stabilește  obiective  în domeniul  asigurării  respectării  drepturilor  omului,  libertății  mass-media,  protecției  mediului, dezvoltării  regionale  și  a infrastructurilor.