Anul de studii în învățământul general începe la 1 septembrie. Conform articolului 22 din Codul Educației, durata anului de studii este de 33 de săptămâni în învățământul primar și de 35 de săptămâni în învățământul gimnazial şi liceal, repartizate pe semestre relativ egale. În clasele terminale a IX-a şi a XII-a, durata anului de studii este de 34 de săptămâni.

Anul școlar 2016-2017 va avea următoarea structură:

– semestrul I 01 septembrie – 23 decembrie 2016;

– semestrul II 09 ianuarie – 31 mai 2017.

Pentru clasele terminale a IX-a și a XII-a semestrul II se va încheia la 26 mai. Pe parcursul anului, toți elevii beneficiază de vacanţe după cum urmează:

– vacanţa de iarnă 24.12.2016 – 08.01.2017 (16 zile)

– vacanţa de Paşti 15.04.2017 – 24.04.2017 (10 zile)

Pentru elevii claselor I-IV se stabilesc:

– vacanța de toamnă 31.10.2016 – 06.11.2016 (7 zile);

– vacanța de primăvară 04.03.2017 – 12.03.2017 (9 zile);

– vacanţa de vară 27.05.2017 – 31.08.2017 (95 zile).

Pentru elevii claselor V-XII se stabilesc vacanțe intra-semestriale în perioadele:

– vacanța de toamnă 03.11.2016 – 06.11.2016 (4 zile);

– vacanța de primăvară 04.03.2017 – 08.03.2017(5 zile).

Pentru elevii claselor V-VIII și X-XI se stabilește:

– vacanța de vară 01.06.2017 – 31.08.2017 (91 zile).

Pentru elevii claselor absolvente, a IX-a și a XII-a, situația academică se încheie până la 25.05.2017. Sesiunea de examene se desfășoară:

– la absolvirea învățământului gimnazial, clasa IX: 02-20 iunie, 2017.

– la absolvirea învățământului liceal, clasa XII: 02 – 22 iunie, 2017.

Testarea națională în învățământul primar, se desfășoară în perioada 03-19 mai 2017.

Potrivit Ministerului EdUcației, administraţia instituţiei de învăţământ va monitoriza respectarea normelor stabilite pentru volumul zilnic al temelor pentru acasă, astfel încît durata pregătirii temelor să nu depășească numărul de ore recomandat: pentru clasa I – 1 oră, pentru clasa a II-a – 1,5 ore, pentru clasele a III-IV-a – 2 ore, pentru clasele V-VII – 2,5-3 ore şi în clasele VIII-XII – 4 ore.

Pentru clasele a IX-a și a XII-a, în ultima săptămînă a anului școlar, va fi stabilit un orar pentru activitățile de pregătire către examenele de absolvire.