Comunicarea defectuoasă cu părinţii sau rudele apropiate, probleme de relaţionare între semeni, hârțuire în şcoală sau în cercul de încredere, lipsa de comunicare şi sentimentul de singurătate, precum şi probleme emoţionale, inclusiv subiecte de sexualitate sunt cele care trezesc îngrijorarea copiilor și cele invocate cel mai frecvent când este efectuat un apel la serviciul „Telefonul Copilului”, scrie 24h.MD.

Despre rezultatele acestui serviciu s-a discutat ieri, în cadrul unei conferințe de presă ținute de viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu și managerul serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii, Svetlana Moisa.

Scopul serviciului „Telefonul Copilului” rezidă în sporirea nivelului de protecţie a copiilor prin accesul direct şi gratuit la consiliere psiho-emoţională şi informarea acestora despre drepturile lor şi modalităţile prin care acestea pot fi realizate şi apărate. De asemenea, beneficiari ai serviciului sunt şi părinţii sau îngrijitorii copiilor (în scop de consiliere, informare şi consultanţă), precum şi persoanele care doresc să refere cazuri privind necesitatea asistenţei unui copil.

În debutul conferinței, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu a mulțumit Centrului Internațional „La Strada” pentru susținere în implementarea serviciului „Telefonul Copilului”, menționând: „Doar prin eforturi comune și cu o echipă de psihologi instruiți am reușit să înregistrăm rezultate pozitive în apărarea interesului copiilor și a părinților lor”.

Astfel, pe parcursul a doi ani de activitate au fost recepţionate circa 12.371 de apeluri, dintre care 10.097 sunt apeluri unice și 2.274 sunt apeluri repetate.

La fel, de serviciile „Telefonul Copilului” au beneficiat și persoanele adulte care se informează despre: servicii alternative de protecţie, modalitatea de stabilire a regimului de întrevedere, modul de obţinere a ajutorului material, procedura de înscriere în instituţii preşcolare, drepturile copilului și obligaţiunile părinţilor în raport cu copiii etc.

La finalul prezentării, specialiștii au concluzionat faptul că majoritatea apelurilor de la copii reflectă nevoia de atenție și de apreciere din partea adulților, lipsa de comunicare și absența fizică și emoțională a părintelui din activitatea zilnică a copiilor.

În acest sens, ei au venit cu un șir de recomandări, ce țin de: dezvoltarea şi promovarea unor campanii tematice de informare a publicului larg privind semnele de neglijare şi diferite forme de violenţă asupra copilului, astfel încât orice caz de violenţă asupra copilului să poată fi identificat la o etapă timpurie; optimizarea mecanismului intersectorial existent pentru a răspunde eficient la cazurile de cerşit în care sunt implicaţi minorii și deschiderea unor centre specializate pentru copiii cu comportament deviant, precum și crearea unor programe sau servicii pentru părinții/ îngrijitorii care fac abuz de substanțe alcoolice în vederea diminuării consumului lor.

Totodată, la eveniment a fost lansată pagina web a serviciului „Telefonul copilului”, unde este prezentată informație relevantă pentru copii și pentru adulți privind drepturile lor și accesul la servicii sociale.

„Telefonul Copilului” este un serviciu global de asistenţă telefonică gratuită pentru copii, care operează cu un număr pan-european 116111, accesibil în 28 de state ale Uniunii Europene. În Republica Moldova acest serviciu a fost lansat în iunie 2014, fiind implementat de Centrul Internaţional „La Strada” și gestionat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.