Comisia Electorală Centrală informează că pot fi depuse cereri privind declararea locului nou de ședere pînă în data de 29 septembrie 2016 inclusiv.

Astfel, pentru a vota la o altă secție de votare decît aceea la care este arondat, conform înregistrării la domiciliu sau reședință, persoana cu drept de vot poate să depună o declarație de ședere la autoritatea administrației publice locale din localitatea în care dorește să voteze.

Declarația poate fi depusă personal, la prezentarea actului de identitate în original și în copie.

Totodată, menţionăm că declaraţiile depuse la scrutinele anterioare nu mai sunt valabile.