Viceministrul Afacerilor Interne, Oleg Babin a avut o întrevedere cu Directorul Institutului pentru Securitate Incluzivă (ISI) din Washington Jacqueline O’Neill.

În cadrul întrevederii a fost discutată asistarea Guvernului RM cât și reprezentanții societății civile privind elaborarea Planului național interinstituțional de implementare a Rezoluției 1325, privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii în atenţia instituţiilor guvernamentale.

În acest context, viceministrul Oleg Babin, a vorbit despre implicarea MAI în procesul de implementare a Rezoluției 1325 privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității, dificultăți cu care se confruntă MAI pe dimensiunea de gender și nu în ultimul rând implicarea femeilor în activități de importanță majoră în cadrul MAI, prezentând un șir de date statistice, care arată o creștere semnificativă a numărului de femei angajate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, viceministrul, Oleg Babin a subliniat aportul adus de Ambasada SUA la Chișinău, în special prin instruirile organizate pentru femei în organele de drept pe perioada ultimilor ani, și nu în ultimul rând a mulțumit pentru buna colaborare cu Centrul NATO.

„Beneficiem de o cooperare foarte bună realizată prin intermediul unui dialog permanent și apropiat cu Centrul NATO, aceasta fiind instituţia cu un grad sporit de acțiuni în promovarea în beneficiul public a valorilor şi principiilor euro-atlantice prin prisma reformei sectorului de securitate”, a spus viceministrul Afacerilor Interne, Oleg Babin.

Totodată, Directorul Institutului pentru Securitate Incluzivă (ISI), Jacqueline O’Neill, și-a exprimat deschiderea pentru colaborare, pentru ca RM să poate beneficia de consolidarea și dezvoltarea sistemului de pregătire inițială și continuă a personalului autorităților naționale în domeniul PSAC (politica de securitate şi apărare) cu participarea femeilor, și în același timp preluarea practicilor SUA şi altor state privind implicarea femeilor în menţinerea păcii şi securităţii.

De menționat că, MAI întreprinde în continuare toate măsurile consecvente în vederea promovării egalităţii genurilor şi eliminarea discriminării faţă de femei întru apărarea vieţii şi sănătăţii, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.