Creșterea nivelului de protecție a consumatorilor şi a drepturilor acestora va fi obiectivul de bază al Consiliului coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței, instituit ieri, prin ordinul Guvernului Republicii Moldova, transmite 24h.MD.

Entitatea se va ocupa de uniformizarea cadrului legal cu norme juridice ce vizează supravegherea pieței, precum și de protejarea intereselor consumatorilor în ceea ce privește corespunderea produselor nealimentare introduse pe piață. Combaterea comerțului ilicit cu produse neconforme va fi o altă preocupare importantă a Consiliului.

Pe lângă aceasta, Consiliul va analiza și va propune mecanisme de coordonare a activității autorităților de supraveghere a pieței, va participa la consultări privind elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniul controlului asupra pieței și va contribui la promovarea politicii statului în domeniul protecției consumatorilor.

Consiliul coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței va activa în subordinea Ministerului Economiei, în competența căruia se vor regăsi reprezentanți ai autorităților de supraveghere a pieței pe domenii de reglementare, conducători ai instituțiilor publice abilitate cu funcții de protecție a drepturilor consumatorilor.