Principalele instituții responsabile de combaterea corupției, din Republica Moldova, au capacități sabe și sunt lipsite de independență. De asemenea, legile și politicile anticorupție sunt aplicate neuniform. Concluziile sunt incluse în raportul Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO), făcut public ieri, comunică 24h.MD.

În acest context, Consiliul Europei cere Republicii Moldova să amelioreze legislaţia anticorupţie şi să asigure implementarea eficientă a acesteia în privinţa deputaţilor, a judecătorii şi procurorilor.

„În Republica Moldova, încă sunt necesare reforme importante pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. De asemenea, este esenţial ca evoluţiile pozitive, precum noua lege privind serviciul de urmărire penală, să fie aplicate în mod eficient”, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland.

În raport, GRECO subliniază faptul că CNI, care este responsabilă de integritatea şi conflictele de interese ale deputaţilor, judecătorilor şi procurorilor, trebuie consolidată în mod semnificativ, deoarece, în prezent, aceasta nu dispune de competenţele şi independenţa necesară pentru verificarea declaraţiilor de avere.

Raportul mai atrage atenţia asupra faptului că imunitatea parlamentară reprezintă un obstacol semnificativ pentru aducerea deputaţilor suspectaţi de corupţie în faţa justiţiei.

În ceea ce priveşte sistemul judecătoresc, instituţia europeană constată că există o percepţie publică negativă din partea populaţiei, fapt care poate fi schimbat prin acţiuni hotărâte pentru a recâştiga încrederea publică.

GRECO mai subliniază că atât componenţa, cât şi mecanismul de funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie revizuite. Deciziile CSM trebuie să ofere garanţii suficiente de obiectivitate şi transparenţă, în special în ceea ce priveşte recrutarea, promovarea şi răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Potrivit structurii europene, mai sunt multe de făcut pentru a face judecătorii să respecte cu stricteţe normele de etică şi integritate, iar normele privind cadourile şi alte avantaje trebuie să fie aplicate în mod adecvat. În plus, răspunderea judecătorilor pentru abateri trebuie să fie întărită prin revizuirea normelor şi a practicii privind răspunderea disciplinară, susţine GRECO.

Menționăm că punerea în aplicare a celor 18 recomandări adresate Republicii Moldova va fi evaluată de către GRECO în prima jumătate a lui 2018, prin intermediul procedurii de verificare a conformităţii.