Noi reguli pentru activitatea creşelor şi a grădiniţelor din ţară! Acestea sunt prevăzute în regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie, elaborat de Ministerul Sănătăţii, informează 24h.MD.

Regulamentul stabileşte norme sanitare unice privind amplasarea instituţiilor de educaţie timpurie, a clădirii şi încăperilor de bază, organizarea alimentaţiei, amenajarea sanitaro-tehnică a încăperilor, întreţinerea teritoriului şi a încăperilor, regimul de activitate a copiilor, organizarea asistenţei medicale.

Documentul mai prevede reguli sanitare specifice pentru educarea şi întreţinerea copiilor cu dizabilităţi locomotorii, auditive, etc. Aceştia vor beneficia de educaţie inclusivă. Crearea condiţiilor speciale de instruire va spori calitatea educaţiei şi va da posibilitate copilului de a se integra în societate.

Noul regulament va oferi norme sanitare pentru toate tipurile de instituţii de educaţie timpurie pentru copii, indiferent de forma de proprietate şi se extinde asupra instituţiilor care activează, sunt în construcţie, reconstrucţie şi pentru cele în proces de proiectare.

La sfârşitul anului 2015, în ţară funcţionau 1434 de instituţii de educaţie timpurie în care erau instituţionalizaţi 146.867 de copii.

Documentul urmează să fie trimis spre aprobare Guvernului în următoarele zile.