Datele oficiale arată că, anual, aproximativ 5.000 de persoane sunt diagnosticate cu probleme severe de sănătate mintală, statisticile demonstrând o creștere constantă a adresărilor la cele 40 de Centre Comunitare de Sănătate Mintală din țară. Cu scopul de a îmbunătăți cadrul legislativ și procedurile din domeniu, un nou proiect de lege privind sănătatea și bunăstarea mintală a fost propus spre consultări publice.

„Legea actuală privind sănătatea mintală este un act normativ depășit, fiind foarte multe lucruri contradictorii demnității umane și drepturilor omului. În primul rând are o arie restrânsă de aplicabilitate, reglementează doar asistența psihiatrică”, a declarat Liliana Grosu, membră a Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie.

Noul proiect de lege descrie atât atribuțiile Guvernului și Ministerului Sănătății, cât și rolurile și responsabilitățile Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției. De asemenea, documentul explică atribuțiile administrațiilor publice locale și pune accent sporit pe subiectul promovării sănătății mintale în comunitate.

Potrivit noului proiect, tratamentul ar urma să fie acordat în mediul cel mai puțin restrictiv, prin proceduri care să respecte integritatea fizică și psihică a persoanei și să răspundă nevoilor sale de sănătate. Documentul mai prevede că internarea nevoluntară și aplicarea tratamentului medicamentos poate avea loc doar dacă există un pericol social iminent sau riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea persoanei vizate.

„Proiectul prevede că serviciile specializate de sănătate mintală trebuie să fie acordate doar în baza consimțământului liber exprimat și al unui plan individualizat de asistență, centrat pe nevoile persoanei”, a declarat Liliana Grosu, membră a Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie.

Deocamdată, proiectul nu a intrat în procedură legislativă, fiind supus consultărilor cu specialiștii din domeniu, astfel încât să răspundă necesităților populației.

„Ne dorim foarte mult ca la final să avem un proiect care va fi prezentat spre aprobare în Legislativ, care să includă anume acele aspecte noi cu accente pe menținerea pacientului cu probleme de sănătate mintală la nivel de comunitate, cu reflectarea principiilor de integrare a sănătății mintale în asistența medicală primară, dezvoltarea în continuare a Centrelor

Comunitare de Sănătate Mintală pentru a exclude cazurile când pacientul necesită de a fi internat și, desigur, dezvoltarea capacităților spitalelor pentru a avea condiții corespunzătoare respectării drepturilor omului”,  a declarat Tatiana Zatîc, șef secție Politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare din cadrul Ministerului Sănătății Republicii Moldova.

Proiectul privind sănătatea și bunăstarea mintală propune introducerea definițiilor și termenilor actualizați și relevanți pentru recuperarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală din Republica Moldova. Astfel, un rol deosebit este acordat specialităților din sfera psihologiei și psihoterapiei.

„Proiectul legislativ prevede o ameliorare în ceea ce privește serviciile specializate de sănătate mintală și acele intervenții care trebuie să atragă atenție asupra respectării drepturilor și libertăților persoanelor cu probleme de sănătate mintală”, a declarat Jana Chihai, consultant superior în sănătate mintală comunitară, proiectul moldo-elvețian MENSANA.

Totodată, în contextul Zilei mondiale a sănătății mintale, marcate pe 10 octombrie, în perioada 4 – 11 octombrie, Parlamentul găzduiește o expoziție de fotografii. Lucrările expuse surprind momente din activitatea Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală din țară.

Rețeaua de centre comunitare de sănătate mintală a fost creată și dezvoltată în cadrul reformei serviciilor de sănătate mintală. Începând cu anul 2014, procesul de reformare este facilitat de proiectul moldo-elvețian MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, conform necesităților stabilite de Ministerul Sănătății. Unul dintre obiectivele proiectului vizează promovarea serviciilor comunitare de sănătate mintală,  reducerea stigmei și a discriminării față de persoanele cu probleme de sănătate mintală.