Persoanele care mai au cinci ani până la pensionare nu vor putea fi concediate, fără solicitarea opiniei consultative a organului sindical sau a reprezentanților salariaților din cadrul unității. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament de un grup de deputați PSRM.
Autorii susțin că ideea de a înainta o asemenea inițiativă survine ca urmare a sesizărilor înaintate de mai mulți cetățeni, care au notat riscurile asociate desfacerii contractului individual de muncă cu salariații eligibili într-un termen de aproximativ 5 ani până la obținerea statutului de pensionar pentru limită de vârstă.
Proiectul de lege instituie obligația angajatorului de a efectua procedura prealabilă de solicitare a opiniei consultative a organului sindical sau în lipsa acestuia a reprezentanților salariaților din cadrul unității, prin notificarea organului respectiv.
”Acest mecanism suplimentar este instituit în scopul formării unui cadrul sustenabil în raporturile de muncă și înlăturării unor concedieri nefondate, pe calea efectuării unei verificări suplimentare din partea reprezentanților salariaților”, menționează deputații PSRM.
Concomitent, inițiativa PSRM instituie garanții în situația demarării procedurii de reducere a numărului sau a statelor de personal. În acest sens, în eventualitatea demarării procedurii, salariații care în termen egal sau mai mic de 5 ani vor dobândi statutul de pensionar pentru limită de vârstă, vor beneficia de dreptul preferențial de a fi lăsați la lucru.
Autorii precizează că proiectul de lege nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.