Licitația publică pentru achiziționarea a 44 de camioane pentru colectarea și transferul deșeurilor municipale a fost lansată.

Potrivit primarului general Ion Ceban, achiziționarea autospecialelor are loc în contextul implementării Proiectului „Deșeuri solide Chișinău” de către Î.M „Autosalubritate”.

„Licitația este desfășurată prin intermediul platformei electronice de achiziții a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare „ECEPP”. Termenul-limită de depunere a ofertelor este de 21 iunie curent. Amintesc că Î.M. Regia „Autosalubritate” a început implementarea proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, finanțat de APL Chișinău, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), care are menirea să aducă cele mai bune practici pentru prestarea unui serviciu de gestionare a deșeurilor de calitate în folosul clienților”, a declarat edilul.

Proiectul se desfășoară în perioada 2020-2023, iar bugetul total constituie cca 23 mil. EURO (9 mil. Euro împrumut oferit de BERD, 9 mil. Euro grant oferit de BEI, 5 mil. Euro grant oferit de E5P, 850 mii Euro oferiți de donatorii BERD – țările membre a Uniunii Europene).