Curtea Constituţională a decis astăzi că vaccinarea copiilor rămâne obligatorie în cazul copiilor care nu au contraindicaţii medicale argumentate și documentate.

Potrivit Moldpres, Înalta Curte a examinat astăzi sesizarea depusă de deputatul PSRM Vladimir Odnostalco, care a solicitat controlul constituționalității articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice și a pct. 21 din Programul Naţional de imunizări pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1113 din 2016. Dispozițiile contestate prevăd că admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice. În opinia autorului sesizării, aceste prevederi limitează accesul la educație al copiilor.

În urma examinării sesizării, magistraţii au subliniat că  refuzul vaccinării unui copil în privința căruia nu există contraindicații în acest sens nu atrage doar interdicția legală de admitere a acestuia în colectivități și în instituțiile educaționale și de recreere, ci și riscul îmbolnăvirii lui. Afectarea sănătății acestuia manifestă efecte negative și în privința altor drepturi ale sale.

Potrivit Curţii, copiii părinților care nu vor ca aceștia să fie vaccinați, deși nu există contraindicați în acest sens, au la dispoziție metode alternative de învățare. De asemenea, din punctul de vedere al recreerii copiilor părinților care nu vor ca aceștia să fie vaccinați, deși nu există contraindicați în acest sens, exercițiul vieții private sociale nu reprezintă un aspect central al dreptului lor la respectarea vieții private.

Revendicările părinților care vor ca copiii lor nevaccinați și care pot fi vaccinați să poată participa la viața socială a comunității, prin admiterea în colectivitățile și în instituțiile educaționale și de recreere, au o pondere importantă, însă care nu depășește ponderea protecției sănătății unor persoane inocente.

Curtea a notat că tratamentul diferențiat al copiilor vaccinați, în comparație cu copiii nevaccinați, dar care pot fi vaccinați, din perspectiva admiterii lor în colectivități și în instituțiile educaționale și de recreere este, din acest punct de vedere, justificat în mod obiectiv și rezonabil.

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac şi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.