Unele străzi ale capitalei sunt curățate periodic prin aplicarea detergentului specializat. Potrivit primarului general Ion Ceban, pe parcursul nopții trecute, autospecialele Regiei „Exdrupo” au fost antrenate la spălarea carosabilului și trotuarelor cu o soluție specializată pentru curățare, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Constantin Negruzzi și str. Albișoara.

Pe lângă salubrizare și igienizare, detergentul permite înlăturarea murdăriei rezistente de pe asfalt, cum ar fi petele produse de scurgerile de ulei, rășina de copaci, noroiul, dar și depunerile de pe marcajul rutier.

Lucrările vor fi efectuate periodic, agentul de curățare urmând a fi folosit la spălarea principalelor artere rutiere din capitală.