La 29 ianuarie curent, la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, a avut loc întrevederea preşedintelui Autorităţii, doamnei Rodica ANTOCI, cu membrii delegaţiei misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

Preşedintele delegaţiei, dl Claude KERN (ALDE, Franţa), a prezentat membrii delegaţiei: dna Elisabeth SCHNEIDER-SCHNEITER (PPE, Elveţia), dl Stefan SCHENNACH (SOC, Austria), dl Christian LANGBALLE (CE (Grupul Conservatorilor Europeni), Danemarca)), dl Petter EIDE (UEL (Grupul Stânga Unită Europeană), Norvegia)), dl Egidijus VAREIKIS (PPE, Lituania) Coraportor al Comisiei de monitorizare a APCE pentru RM, dna Maryvonne BLONDIN (SOC, Franţa) – Coraportor al Comisiei de monitorizare a APCE pentru RM.

Secretariatul delegaţiei a fost reprezentat de dl Chemavon CHAHBAZIAN, Şeful Diviziunii de observare a alegerilor şi cooperare interparlamentară şi dna Daniele  GASTL, Asistentă, Diviziunea de observare a alegerilor şi cooperare interparlamentară. Delegaţia a fost însoţită de dl William MASSOLIN, Şef al Oficiului CoE din RM.

Doamna Rodica ANTOCI a informat delegaţia oficială atât despre misiunea, funcţiile, atribuţiile şi activitatea instituţiei în general, cât şi despre noţiunea, conţinutul şi procesul de eliberare a certificatelor de integritate în contextul alegerilor parlamentare, în special.

Membrii delegaţiei s-au documentat despre modalitatea transparentă de prestare de către Autoritate a serviciilor respective pentru persoanele fizice care intenţionează să candideze pentru ocuparea funcţiilor publice eligibile, în vederea realizării eficiente a dreptului de a fi ales şi au apreciat deschiderea instituţională faţă de societatea civilă şi partenerii de dezvoltare, în aceste procese.

Domnul Claude KERN a mulţumit conducerii ANI pentru prezentarea amplă despre activitatea instituţiei şi pentru răspunsurile exhaustive la întrebările adresate, inclusiv şi despre modalitatea de solicitare şi eliberare a certificatelor de integritate.