Uniunea Europeană va oferi 9 milioane de euro pentru dezvoltarea zonelor rurale din R. Moldova.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) au semnat, ieri, un memorandum de cooperare cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și partenerii acesteia, în vederea realizării unui proiect de dezvoltare rurală, finanţat de Uniunea Europeană.  Programul are o valoare totală de circa nouă milioane de euro, transmite MOLDPRES.

Scopul proiectului constă în creșterea competitivității sectorului agroalimentar autohton, prin integrarea culturii de soia în lanțul valoric  național și global, precum și consolidarea infrastructurii de apă și sanitație în zonele rurale prin evacuarea în siguranță a apelor uzate în orașul Cantemir.

Astfel, până în anul 2021, fermieri, producători agricoli, procesatori, organismele de certificare, instituțiile publice de resort vor beneficia de instruiri pentru îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii în țară, sporirea accesului pe piața internă și cea externă, utilizarea acreditării și certificării, ajustarea documentelor de politici și alinierea cadrului legal la standardele de calitate ale UE.

„Prima preocupare de bază este să gestionăm într-un mod cât mai profesionist grantul acordat de către Uniunea Europeană, foarte oportun în contextul actual dificil în care se află agricultura în Republica Moldova. Ne vom ocupa de implementarea proiectului, în special de activitățile legate de creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea culturii de soia în lanțurile valorice naționale și globale. Ne dorim să vedem un produs final de calitate, fabricat în Moldova pentru piața internă şi externă, inclusiv cea europeană”, a declarat Alexander Karner, şeful Biroului de Cooperare al Agenției Austriece de Dezvoltare la Chișinău.

În contextul memorandumului semnat, Iurie Ușurelu, secretar general de stat la MADRM, a precizat că „ministerul va asigura cooperarea în ceea ce privește coordonarea generală a proiectului finanţat de UE”.

„Ne-am asumat să asigurăm dezvoltarea standardelor ocupaționale, calificărilor profesionale, curriculei instituțiilor de învățământ profesional tehnic din sectorul agroalimentar. Acestea vor fi incluse drept acțiuni în planurile anuale ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anii 2019, 2020 și 2021″, a subliniat, la rândul său, Igor Șarov, secretar general de stat al instituţiei.

Prin semnarea documentului amintit, MADRM, MECC și ADA și-au exprimat acordul de a susține împreună proiecte reciproc avantajoase, precum și de a promova direcții noi de cooperare și dezvoltare rurală în țara noastră. Memorandumul evidențiază principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru activitățile care se vor realiza de către părțile semnatare.