Cimitirul evreiesc din Chișinău reprezintă un monument cu valoare istorică de categorie națională, înregistrat în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu nr. 189 „Cimitir cu complex de monumente”. Din păcate, timp de mai multe decenii, acesta a fost neglijat, transformându-se într-un spațiu năpădit de vegetație, cu morminte părăsite, lipsite de orice grijă și distruse, dar și cu numeroase construcții neautorizate amplasate în preajmă.

 Subiectul a fost plasat în centrul atenției Guvernului Republicii Moldova, fiind aprobată Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2019 privind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesle, a soluționării problemelor abordate în cadrul întrevederilor oficiale de către conducerea Congresului Mondial Evreiesc (WJC), a protejării, valorificării și a includerii în circuitul turistic internațional a patrimoniului istoric și cultural evreiesc. Drept urmare, Guvernul a elaborat un plan de acțiuni privind protejarea, conservarea și reabilitarea patrimoniului memorial al Cimitirului evreiesc din Chișinău.

 Prin Hotărârea de Guvern nr. 1019 din 17.10.2018, a fost înființată instituția publică „Muzeul de istorie al evreilor din Republica Moldova”. Funcția de fondator al instituției publice este exercitată, în numele statului, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC). Urmare a aprobării Hotărârii de Guvern, MECC a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a muzeului, aprobat prin Ordinul nr. 1662 din 08.11.2018. În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a muzeului, Cimitirul evreiesc din Chișinău constituie unitate componentă (filială) a Muzeului de istorie a evreilor din Republica Moldova.

 În scopul asigurării condițiilor adecvate pentru desfășurarea activităților muzeale, inclusiv pentru acțiunile de reabilitare a Cimitirului evreiesc din Chișinău, instituției publice „Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova” i-a fost alocată suma de 10 000 000 MDL pentru anul 2019.

 În același timp, a fost realizat conceptul schiței – proiect de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare ale cimitirului, punând în valoare patrimoniul cultural existent. În acest sens, a fost elaborat Caietul de sarcini privind restaurarea Cimitirului cu complex de monumente din str. Milano, inclusiv restaurarea edificiilor de arhitectură și monumentelor funerare de pe teritoriul acestuia. În procesul elaborării Caietului de sarcini s-au luat în considerare recomandările și propunerile reprezentanților Comunității Evreiești din Republica Moldova, Primăriei municipiului Chișinău, Fondului de binefacere „Dor le Dor”, Bibliotecii Evreiești „I. Mangher”, au fost examinate o serie de documentele istorice prezentate de Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova.

 

Caietul de sarcini prevede următoarele categorii de lucrări:

  1. Zonarea și amenajarea teritoriului;
  2. Restaurarea obiectelor sociale semnificative:
  •  casei ritualului de înmormântare Băit Tahara;
  •  Gheniza;
  •  mormintelor comune cu instalarea semnelor comemorative;        
  •  monumentelor funerare ale personalităților istorice remarcabile și monumentelor funerare care prezintă interes arhitectural, artistic și istoric,
  •  instalarea unui însemn comemorativ în memoria celor căzuți în cel de-al doilea Război Mondial;
  1. Reconstruirea și edificarea construcțiilor administrative, auxiliare și sanitare;
  2. Elaborarea rutelor turistice, după interes sau direcții, cu asigurarea ghidurilor audio și video în diferite limbi, precum și zonelor cu acoperireWi-Fi.

 

Actualmente, Muzeul de Istorie a evreilor din Republica Moldova este în proces de desfășurare a procedurii de licitație publică privind selectarea companiei care va efectua activități de salubrizare a cimitirului evreiesc pe parcursul anului 2019, precum și realizarea activităților de reabilitare: restaurarea și renovarea monumentelor cu starea de conservare nesatisfăcătoare, repararea gardului, asigurarea căilor de acces.