Circa 84,5 la sută din investițiile directe sub formă de participații și acțiuni acumulate au parvenit anul trecut din ţările Uniunii Europene.

Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 6,0 la sută din totalul capitalului acumulat, iar investiţiile din alte ţări au reprezentat 9,5 la sută din total, potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.

Intrările nete de capital sub formă de investiţii directe în Republica Moldova în 2018 s-au ridicat la o valoare de 196,68 milioane de dolari SUA, cu 31,3 la sută mai mult decât în anul precedent. Participațiile noi în întreprinderile din R. Moldova au alcătuit 107,42 milioane de dolari SUA. Reinvestirea profiturilor de către investitorii străini în întreprinderile-fiice moldovenești în valoare netă s-a ridicat la 25,24 milioane de dolari SUA.

Potrivit BNM, intrările nete de capital sub formă de investiţii străine directe în Republica Moldova au constituit 2,1 la sută în raport cu Produsul Intern Brut.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 miliarde 87,40 milioane de dolari SUA (în creștere cu 9,5 la sută de la începutul anului 2018) şi reprezintă 42,9 la sută din totalul pasivelor externe. Ponderea investiţiilor străine directe sub formă de participații și acțiuni este de 53,2 la sută din stocul total de investiţii străine directe, restul revenind împrumuturilor.