Copiii rămaşi fără îngrijire părin¬tească vor beneficia de indemnizaţie zilnică de 10 lei. De asemenea, potrivit unui regulament aprobat astăzi de Guvern, acestora li se vor repartiza câte 100 de lei cu ocazia zilei de naşte¬re şi câte 70 de lei la Anul Nou, de Crăciun, de Paşti şi de Ziua Interna¬ţională a Copilului.

“Copiii fără grijă părintească vor invata să gestioneye propriii bani, sub suparavegeherea unui adult. Peste 2600 de copii vor bebenficia de indemnizaţii, iar acest lucru le va uşura viata”, a declarant premierul Pavel Filip, la şedinţa de astăzi a Guvernului.
Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii a fost elaborate de Ministerul Sănă¬tăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Documentul are drept scop sporirea bunăstării materiale a copiilor plasaţi în servicii de protecţie de tip familial şi comunitar.
De indemnizaţie zilnică vor beneficia copiii din clasa a cincea până la împlinirea vârstei de 18 ani, plasaţi în asistenţă paren¬tală profesionistă, la casele de copii de tip familie, serviciile de tutelă/curatelă, în ca¬sele comunitare pentru copii în situaţie de risc, în centrele de plasament pentru copiii separaţi de părinţi