Luni 18 februarie 2019, ora 11, la Chișinău, va avea loc lansarea lucrărilor de montare a Conductei de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova Faza II pe direcția Ungheni – Chișinău, obiectiv declarat de interes național în Republica Moldova, prin Legea nr. 105/09.06.2017.

La eveniment vor participa înalți demnitari ai guvernelor din România și Republica Moldova, directorul general al SNTGN Transgaz SA România, administratorul Vestmoldtransgaz SRL și președintele consiliului de administrație al constructorului implicat în realizarea proiectului.

Complexul operațional Vestmoldtransgaz va fi construit în apropierea Universității Agrare de Stat din Chișinău, pe o suprafață de peste patru hectare și va fi format din șase corpuri de clădire: Clădirea Principală de dispecerat și comandă, Hala Industrială cu Atelier Mecanic și Depozit, Clădire Poartă, Clădire Laborator, Clădire Pompe PSI.

Complexul va avea scopul de a asigura funcționalitatea sistemului de transport gaze prin monitorizarea şi dirijarea procesului de curgere stabilă a fluxului de gaze naturale dintr-un sistem de transport în altul, centralizarea și interpretarea datelor privind scurgerile de gaze accidentale, integritatea conductei, comanda de la distanță a instalațiilor, arhivarea evenimentelor pentru toate instalațiile de automatizare și efracție, exportarea datelor către sistemele ierarhice superioare, monitorizarea compoziției gazului, semnalizarea stării echipamentelor de achiziție și transmitere a informațiilor, semnalizarea avariilor pe bază de proceduri, luarea măsurilor rapide de remediere, schimbul de date tehnice referitoare la conductă, în timp real cu un centru similar din România pe baza protocolului de operare dintre cele două state.

Implementarea proiectului, administrarea conductei, operarea și exploatarea acesteia vor fi realizate de „Vestmoldtransgaz SRL”, subsidiara companiei SNTGN Transgaz SA România.

Construirea gazoductului Ungheni – Chișinău reprezintă un pas important pentru diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu energie, ce contribuie la securitatea energetică, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii energetice existente, la îmbunătățirea eficienței energetice și integrarea Republicii Moldova pe piața energetică europeană.

Societatea „Vestmoldtransgaz SRL” este operator tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale din Republica Moldova și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Biroul de presă al Vestmoldtransgaz