Parlamentul a adoptat astăzi în lectură finală Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, document ce prevede crearea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca autoritate publică independentă.

Potrivit legii, printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Totodată, autoritatea va sesiza organele de drept competente, imediat ce stabileşte suspiciuni de infracțiune și va efectua investigaţii financiare în scopul identificării originii bunurilor suspecte. Noua structură va fi persoană juridică de drept public, va dispune de ştampilă și cont trezorerial, scrie Moldpres.

Legea mai prevede că Guvernul, în termen de 30 zile, va numi conducerea și va aproba structura şi efectivul limită al Serviciului la propunerea directorului. Autoritatea va elabora şi prezenta Guvernului raportul anual de activitate, până la 30 aprilie. Toate drepturile şi obligaţiile Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA în acest domeniu, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit Serviciului nou creat.