Urmare a eforturilor Guvernului Republicii Moldova, partea ucraineană a decis sistarea oricăror lucrări privind construcția hidrocentralelor în cascadă pe râul Nistru, până la efectuarea evaluării impactului strategiei pe mediu în contextul transfrontalier, se conține într-un comunicat al Guvernului.

„La toate întâlnirile pe care le-am avut cu oficialii ucraineni, inclusiv cu premierul Volodimir Groisman, am discutat despre râul Nistru ca despre un bun comun și despre interesul nostru suprem de păstrare a ecosistemului acestui fluviu. Mulțumesc colegilor care au fost implicați în negocieri, dar și părții ucrainene care a dat dovadă de deschidere și înțelegere”, a spus premierul Pavel Filip.

Tema mediului a fost mereu prezentă pe agenda discuțiilor moldo-ucrainene:

În vara anului 2017, în urma negocierilor, Ucraina a ratificat Acordul de la Roma din 2012 privind cooperarea în domeniul protecției Nistrului. Acest acord a prevăzut inclusiv crearea Comisiei mixte privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru.

În decembrie 2017, premierii Pavel Filip și Volodimir Groisman au semnat o adresare comună către Comisia Europeană pentru obținerea asistenței de expertiză pentru efectuarea unui amplu studiu ecologic de impact pe tot bazinul râului Nistru.

În ambele state, se realizează proiectul Fondului Ecologic Global “Facilitarea cooperării transfrontaliere și gestionarea integrată a resurselor de apă în bazinul râului Nistru”, care face o analiză aprofundată a bazinului râului Nistru, cu evidențierea problemelor și riscurilor transfrontaliere. De asemenea, Ambasada Suediei în Republica Moldova efectuează un Studiu privind impactul social și de mediu pe teritoriul Republicii Moldova urmare a funcționării complexului hidroenergetic Nistrean. „Toate aceste acțiuni vin să asigure protecția râului Nistru, astfel încât acesta să rămână o bogăție comună. Nimic nu este mai important decât păstrarea fluviului pentru generațiile viitoare”, a subliniat Pavel Filip.