Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a aprobat regulamentul de desfășurare a concursului, pentru a selecta un candidat la funcția de director al CNA, după expirarea mandatului lui Viorel Chetraru.

Potrivit Legii cu privire la CNA, citată de realitatea.md, directorul este numit în funcție de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși. Mandatul acestuia este de cinci ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.

Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

  • deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are studii superioare juridice;
  • are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
  • se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
  • nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
  • nu are antecedente penale;
  • cunoaşte limba română;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.

Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.