Subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) oferă răspunsuri și prezintă informațiile cerute doar în baza solicitărilor parvenite de la direcțiile fondurilor de pensii din Federația Rusă, Ucraina, Azerbaidjan, Uzbekistan și Belarus.

Aceasta se referă la adresările din partea solicitanților de prestații sociale în baza acordurilor bilaterale în domeniul asigurării cu pensii, numărul cărora în ultimul timp a crescut semnificativ, transmite MOLDPRES cu referire la CNAS.

Instituția a precizat că dosarele de pensionare ale beneficiarilor de pensii nu se eliberează personal, ci doar în baza solicitărilor oficiale din partea direcțiilor fondurilor de pensii din statele menționate.

Totodată, informația necesară pentru a fi prezentată instituțiilor competente, în baza acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, privind confirmarea stagiului de cotizare, beneficierea/nebeneficierea de prestații sociale, poate fi emisă atât în baza cererii personale a solicitantului, cât și în baza interpelării parvenite din partea instituțiilor respective din țara cu care este încheiat un acord bilateral în domeniul securității sociale.

În cazul în care nu este semnat nici un acord bilateral în domeniul asigurărilor sociale, solicitanții se pot adresa personal pentru obținerea informației referitoare la venitul asigurat, tipul și mărimea prestației sociale stabilite la subdiviziunea teritorială a CNAS, din raza ultimului domiciliu.

În prezent, Republica Moldova aplică 12 acorduri în domeniul securității sociale. Potrivit celor mai recente date, CNAS achită lunar 540 de pensii cetățenilor moldoveni care au domiciliul permanent în alte state. Totodată, alți 700 de moldoveni care au muncit legal pe teritoriul unor țări străine primesc pensii din partea acestora.