Pașaportul românesc este eliberat pentru o perioadă determinată – de 3 ani pentru copii și de 10 ani pentru persoanele majore. La expirarea termenului de valabilitate a documentului de călătorie, este necesar de solicitat reînnoirea pașaportului românesc.  

Reînnoirea pașaportului românesc poate fi necesară și atunci când documentul a fost deteriorat, pierdut sau furat. Procedura nu este complicată, dar necesită respectarea unor etape. 

Ce termen de valabilitate are un pașaport românesc? 

Pașaportul românesc este eliberat pentru o perioadă de: 

 • 3 ani pentru minorii de până la 12 ani; 
 • 5 ani pentru persoanele între 12-18 ani; 
 • 10 ani pentru persoanele de peste 18 ani.  

Trebuie să cunoști că, în cazul în care ai optat pentru reînnoirea pașaportului românesc înaintea expirării celui precedent, respectivul document își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în fila informatizată. Respectiv, persoanele care au aplicate vize de călătorie în pașaport și doresc să reînnoiască din timp pașaportul românesc, o pot face fără nici o îngrijorare că vor pierde viza.  

Totuși, valabilitatea pașapoartelor încetează în momentul care se constată de către autoritățile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existența în conținutul acestora a unor ștersături ori modificări operate fără drept. 

Unde poți să soliciți reînnoirea pașaportului românesc? 

Există două posibilități. Dacă ești stabilit cu traiul într-o țară străină, poți solicita reînnoirea pașaportului românesc în cadrul Consulatului României din acea țară, cu mențiunea în pașaport a reședinței de peste hotare. Pentru aceasta este necesar să faci o programare pe pagina econsulat.ro, iar așteptarea poate fi destul de îndelungată. În Republica Moldova, de exemplu Consulatele României oferă o dată a programării la distanță de până la 6 luni. În plus, termenul legal de perfectare a pașaportului în Consulatele din statele membre ale UE este de 45 de zile, iar în cele care nu sunt membre a UE – 60 de zile.  

Dacă însă dorești să reînnoiești pașaportul românesc mai rapid – în doar 14 zile, trebuie să depui cererea în România – la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. Aici, de asemenea vei avea nevoie de o programare prealabilă, iar ca să nu faci drumuri în plus, informează-te din timp privind programul cu publicul la instituția la care urmează să depui actele.  

Ce acte sunt necesare pentru reînnoirea pașaportului românesc: 

 • Certificatul de cetățenie română (după caz); 
 • Buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, în original;  
 • Certificatul de căsătorie (după caz); 
 • Dacă persoana deține Cartea de identitate provizorie, aceasta trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original; 
 • Buletin de identitate moldovenesc (dacă persoana nu deține un carnet de identitate românesc și solicită pașaport românesc cu domiciliul în Republica Moldova); 
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului; 
 • Pașaportul anterior, dacă acesta există. 

Pașii de urmat dacă nu ai timp să te ocupi personal de reînnoirea pașaportului românesc  

Există multiple situații care te pot împiedica să perfectezi sau să-ți reînnoiești pașaportul românesc. Necunoașterea procedurilor legale sau lipsa de timp, sunt în topul motivelor din care oamenii amână perfectarea actelor de călătorie. În astfel de cazuri, poți apela la serviciile unei companii juridice de consultanță. Este important însă să apelezi la o companie cu reputație bună și care oferă garanții legale pentru fiecare serviciu prestat.  

JustConsult este o companie care activează în domeniul cetățeniei române din 2003. În acești 18 ani mai mult de 300.000 de moldoveni s-au încredințat companiei și cu ajutorul JustConsult și-au perfectat actele românești sau au redobândit cetățenia română. 

De ce să soliciți reînnoirea pașaportului românesc cu JustConsult? 

 • Oferim mentenanță la orice etapă de perfectare a actelor românești; 
 • Te programăm online în prealabil la instituție; 
 • Achităm din timp taxele de stat, iar astfel nu mai trebuie să pierzi timp în cozi interminabile; 
 • Oferim garanții printr-un contract de prestare servicii; 
 • Oferim bon fiscal pentru fiecare taxă achitată; 
 • Îți oferim transport confortabil, de clasa business, pentru data și ziua în care ești programat. 

JustConsult este unica companie din nișa de cetățenie română, înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, cu drept de operare transfrontalieră a datelor. Astfel, persoanele care ne încredințează actele sale au garanție 100% privind siguranța acestora. 

Dacă ai nevoie de o consultație urgentă din partea specialistului companiei, completează formularul de pe pagina JustConsult sau sună la numărul de telefon 022 10 50 80.