Primăria Chișinău are grijă de persoanele de vârsta a treia și le susține în permanență. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate, care se sărbătorește astăzi.

Suntem și vom fi alături de dumneavoastră și vă mulțumim pentru că sunteți pilonii dezvoltării țării noastre, mulțumim pentru dedicația și activitatea pe care ați avut-o în fiecare domeniu! Măsurile de asistență socială acordate persoanelor în etate și persoanelor cu nevoi speciale, oferite de către Primăria municipiului Chișinău, în perioada ianuarie – septembrie, 2022 sunt următoarele:

Prin intermediul programelor municipale, au beneficiat de diferite forme de asistență 95 de mii 215 persoane în etate și cu necesități speciale.

18 mii 27 de persoane/familii au beneficiat de ajutoare materiale în sumă totală de 8 mil. 899 de mii de lei, acordate în baza cererilor și a necesităților identificate, precum și în baza listelor, în vederea realizării unor programe municipale cu destinație specială.

60 de mii 495 de persoane au beneficiat de compensații/abonamente pentru călătoria în transportul public urban și suburban în raza municipiului Chișinău, în sumă totală de 25 mil. 581 de mii de lei.

8 mii 800 de persoane au beneficiat de pachete cu produse alimentare prin intermediul Serviciului de alimentare, în sumă totală de 5 mil. 280 de mii de lei.

1 635 de persoane au fost asistate la domiciliu de către 144 de lucrători sociali ai Serviciului de îngrijire socială la domiciliu. Suma alocată – 21 de mil. 140 de mii lei.

1 424 de persoane cu dizabilități au beneficiat de suportul și asistența a 1 310 de asistenţi personali din cadrul Serviciului social „Asistență Personală”. Suma alocată – 97 de mil. 707 de mii de lei.

82 de persoane cu dizabilități au beneficiat de asistență socială şi psihologică, precum şi de servicii de reabilitare/recuperare (kinetoterapie), terapie ocupaţională, prestate la domiciliu de către specialiştii Serviciului social „Echipa Mobilă”. Suma alocată – 1 mil. 992 de mii de lei.

2 persoane (invalizii de război), au beneficiat de compensaţii pentru cheltuielile suportate la organizarea funeraliilor pentru veteranii și invalizii de război în sumă de circa 6 mii de lei.

1 900 de persoane au fost asigurate cu asistenţă umanitară sub formă de produse alimentare, haine, produse de igienă și îngrijire, scutece, etc., acordate cu suportul partenerilor.

1 715 de persoane au beneficiat de servicii de protezare, ortopedie şi reabilitare, cu suportul partenerilor (OSC, misiuni religioase, instituţii). Suma alocată – 509 mii de lei.

1 135 de persoane au beneficiat de servicii de protezare dentară gratuită, în sumă totală de 3 mil. 451 de mii de lei.

200 de mii de pensionari din municipiul Chișinău circulă gratuit cu transportul public. La fel, Primăria Chișinău organizează diverse activități pentru persoanele în etate, prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială şi culturală, dar şi pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin incluziune socială”, spune edilul.

Protecția socială a persoanelor în etate constituie o tema prioritară pentru Primăria municipiului Chișinău, care va continua realizarea acțiunilor de dezvoltare a serviciilor de îngrijire acordate la domiciliul persoanei, promovare a accesului la serviciile medico-sociale, îmbunătățire a măsurilor de prevenire a situației de dependență, diversificare a prestațiilor destinate prevenției sau combaterii riscului de marginalizare sau excludere socială, creșterea calității vieții și dezvoltarea oportunităților de îmbătrânire activă.