Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) își va majora numărul de angajați cu 10 unități de personal, de la 138 la 148. Proiectul de hotărâre va fi votat la ședința din 16 martie a Guvernului.

Potrivit MAEIE, pentru sporirea capacităților instituției și îmbunătățirea proceselor de lucru, se impune necesitatea creării unor subdiviziuni structurale noi și modificarea structurii, precum și suplinirea efectivului limită al ministerului cu 10 unități de personal ”pentru a face față sarcinilor globale și strategice impuse”.
”În condițiile actuale de transformări continue și profunde, dar și a provocărilor cu caracter global, diplomația externă capătă noi valențe și vine să susțină plenar eforturile de promovare activă și continuă a intereselor politice și economice ale țării, atât prin consolidarea imaginii țării, cât și atragerea suportului politic pe exterior și asistența financiară pentru dezvoltarea și implementarea reformelor necesare”, motivează inițiativa MAEIE.
Instituția dă asigurări că aprobarea structurii noi a ministerului nu va implica alocări suplimentare de la bugetul de stat pentru anul 2022, luând în considerație că angajările la pozițiile noi aprobate se vor efectua la jumătate de an și ministerul va putea acoperi salarizarea acestora din economiile efectuate la compartimentul salarizare. Ulterior însă aceste cheltuieli urmează a fi incluse în bugetul de stat pentru anul 2023.
În faza inițială a proiectului, ministerul explica că majorarea statelor de personal necesită 3 milioane de lei, mijloace ce nu aveau acoperire financiară în bugetul de stat prevăzut pentru anul 2022. Atunci, Ministerul Finanțelor le-a recomandat autorilor să se încadreze în limitele bugetului alocat pentru anul în curs.