Peste 5 milioane de lei vor ajunge în bugetul municipal după adjudecarea a 14 loturi pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului Chișinău, la cea de-a 18 licitaţie deschisă, organizată astăzi de Primăria capitalei.

Potrivit primarului general Ion Ceban, la concurs au fost expuse 30 de loturi pentru gherete, cu profilurile: prestări servicii de vulcanizare și balansare, prestare servicii de agrement: cursă cu obstacole și instalații grilă suspendate și prestări servicii desen decorativ corporal.

„13 loturi au fost excluse din cauza lipsei cererilor, iar 3 loturi au fost excluse la decizia Comisiei pentru licitaţii, pe motivul necorespunderii setului de acte.

Termenul contractului este de 5 ani. Organizatorul licitațiilor este Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Recent a fost organizată o nouă licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chişinău. O altă licitaţie de acest fel va fi organizată pe 21 decembrie curent.
La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini”, a declarat Ceban.

Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului – Agenția „Capitalimobil” SRL, următoarele acte:

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.