Cabinetul de miniștri a susținut proiectul de lege pentru modificarea și completarea preambulului și articolului 1 din Constituție, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi din Parlament, cu prevederi care vin să reliefeze aspiraţiile de integrare europeană a ţării şi promovarea orientării Republicii Moldova spre spaţiul valoric democratic european.

Articolul 1 (al.3) din Constituție se propune să fie înlocuit cu: „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, orientat spre spațiul valoric european în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate”, notează Moldpres.

De asemenea, se propune completarea Constituţiei cu un articol nou consacrat integrării europene, potrivit căruia integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a ţării. Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se va stabili de Parlament prin lege organică.

La 11 decembrie 2017, Curtea Constituțională a examinat o inițiativă legislativă ce prevede completarea preambulului și articolului 1 din Constituției și completarea acesteia cu un nou articol, fără a fi invocate observații de conținut. În aviz, Înalta Curte a menţionat că, „indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente, orientarea spre spaţiul valoric democratic european constituie un principiu cu valoare constituţională”.