Serviciul Vamal a încasat anul trecut la bugetul de stat 21,4 miliarde lei, cu 1 mlrd 038 mil. lei mai mult față de anul 2017.

Potrivit Serviciului Vamal, valorile sunt în creștere și în cazul exporturilor. În anul 2018, acestea au crescut cu 1 mlrd 950 mil. de lei, constituind 39,4 miliarde lei, scrie Moldpres.

Ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 67,1%, urmate de accize cu 25,3% și respectiv, taxele vamale care au o contribuție de 5,2%.

Cel mai mare contribuabil la bugetul de stat rămâne a fi sectorul produselor petroliere, urmat de cel al tutunului. Pe poziția a treia în structura veniturilor se situează mărfurile de larg consum.

Conform Serviciului Vamal, un factor important care a influențat sporirea colectărilor la buget vizează reformele de simplificare a procedurilor vamale și de facilitare a comerțului internațional, implementate pe parcursul ultimilor ani. Aici putem menționa declararea electronică, AEO (Agent Economic Autorizat), PVD (vămuirea la domiciliu) sau Exportator Aprobat.