Ambasadorul Victor Osipov, Reprezentant permanent al țării noastre pe lângă Oficiul ONU și Organizațiile internaționale de la Viena, a semnat astăzi cu Directorul General al UNIDO, Li Yong, Programul-cadru de țară (PCȚ) pentru Republica Moldova. Acest eveniment a încheiat un proces de elaborare de câțiva ani, în care au conlucrat experții Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și reprezentanții mai multor departamente cu profil economic ale Guvernului de la Chișinău. 

Programul-cadru de țară acoperă perioada anilor 2019-2023 și oferă posibilitatea de a atrage în total până la 30 milioane de euro în dezvoltarea industrială incluzivă și sustenabilă a Republicii Moldova. Cadrul de activitate comună este structurat pe trei componente: consolidarea competitivității industriale, accesul la piețe, inovațiile și promovarea investițiilor, ocuparea productivă a forței de muncă în comunitățile rurale și stimularea antreprenorialului, energetica sustenabilă și managementul de mediu.

Ambasadorul Victor Osipov a subliniat că „Programul Cadru de Ţară stabileşte obiectivele de dezvoltare ale Republicii Moldova în conformitate cu expertiza UNIDO. Mai mult ca atât, dezvoltarea sustenabilă şi incluzivă a economiei ţării noastre obţine un fundament solid pentru investiţii majore”.

La rândul său, Li Yong a declarat că „UNIDO este determinată să facă Programul Cadru de Ţară un succes pentru Moldova, bazat pe realizările anterioare din ţară”.

La elaborarea documentului experții naționali și internaționali au pornit de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, intrate în vigoare la începutul anului 2016. Obiectivul numărul 9 al Agendei globale 2030 se axează pe construcția de infrastructuri reziliente, promovarea industrializării incluzive și sustenabile, stimularea inovațiilor și alte scopuri emergente. În același timp, s-a făcut o sinteză complexă a documentelor de politici ale Republicii Moldova în domeniile, cum sunt: dezvoltarea strategică, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, inovațiile și competitivitatea, dezvoltarea agricolă și rurală, dezvoltarea turismului, strategia energetică, eficiența și sursele renovabile de energie, managementul deșeurilor și de mediu, etc..

În introducerea Planului-cadru de țară se apreciază, că „Guvernul Republicii Moldova a realizat măsuri pentru a crește competitivitatea de ansamblu a economiei, productivitatea industrială, activitatea antreprenorială, adoptând standardele și bunele practici internaționale și având scopul integrării în piețele Uniunii Europene și schimbul global de bunuri”.