Planul Urbanistic General al municipiului Chișinău a fost abordat în cadrul Forumului Economic Chișinău, ediția I. Potrivit edilului general Ion Ceban, ultimul plan urbanistic general a fost elaborat încă în 1989.

„În 2007 a fost aprobat un plan intermediar care este în continuare principalul document strategic care reglementă dezvoltarea teritorială și urbană a orașului. Din păcate, viteza schimbărilor care au avut loc în viața reală a municipalității și prevederile planului general au avut diferențe majore. Documentul a devenit nominal, iar orașul a rămas fără instrumente reale pentru dezvoltare. După analiza practicilor internaționale, am ajuns la concluzia că avem nevoie de o strategie pentru dezvoltare socio-economică și spațială durabilă – document care va sta la baza acțiunilor noastre pe termen scurt și lung, va determina domeniile prioritare și obiectivele pentru dezvoltarea durabilă a municipalității.

Acest document urmează să servească drept o foaie de parcurs pentru elaborarea Planului Urbanistic General. Planul Urbanistic General identifică zonele spre care ar trebui direcționată creșterea orașului și prescrie indicatori urbanistici atractivi, pentru a asigura dezvoltarea durabilă pentru aceste zone. În același timp, trebuie să prevedem soluțiile clare pentru cât mai multe din situațiile distincte care apar în oraș.

Cum ar fi zonele industriale înșiruite de-a lungul căii ferate și a râului Bîc, care reprezintă, de fapt, surse de poluare și bariere în calea dezvoltării orașului.

Scopul final al Planului Urbanistic General al orașului Chișinău este să eliminăm situațiile în care se folosește urbanismul derogatoriu.

Odată cu finalizarea PUG și stabilirea unor reglementări ajustate la necesitățile curente de dezvoltare ale orașului, acesta va servi drept un instrument care va funcționa atât în beneficiului orașului, cât și al investitorilor, aceștia din urmă având un cadru legal clar și bine definit în care să manevreze.

Pentru a asigura un cadru favorabil investițiilor, se află în proces de elaborare mai multe Planuri urbanistice zonale pentru locațiile care prezintă un interes sporit, care ar facilita dezvoltarea orasului. PUZ-urile sunt menite să reglementeze modalitatea de construire, direcția de dezvoltare și zonarea funcțională a terenurilor”, scrie edilul.

Ceban spune că PUZ-urile cheie care ar permite dezvoltarea orasului la care se lucrează în prezent: PUZ Ciocana, PUZ Albișoara, PUZ Industrială.

Odată cu finalizarea acestor planuri, va fi posibilă scoaterea la licitație a terenurilor municipale aflate în zona de studiu a planurilor, lucru care va permite investitorilor să achiziționeze terenurile respective și să își desfășoare activitatea într-un cadru legal.

Asta pentru a transforma aceste zone în cartiere moderne cu clădiri pentru locuințe și pentru afaceri și cu toată infrastructura necesară locuitorilor.

„Suntem în proces de elaborare a Planului urbanistic zonal Centru.
Este vorba de nucleul istoric al orașului. La o primă etapă este nevoie de elaborarea unui studiu istoric al tuturor monumentelor de arhitectură de categorie națională și locală, pentru stabilirea zonelor de protecție a acestora. Monumentele istorice din municipiu, ar putea să prindă o nouă viață. Vom aplica o abordare diferențiată pentru fiecare clădire, în funcție de starea în care se află și amplasarea acesteia, dar și de valoarea arhitecturală a clădirii, le vom reabilita, vom construi de la zero sau le vom da o nouă viață”, a declarat Ceban.

Concepția de dezvoltare a industriilor creative, din contul clădirilor proprietate municipală a devenit una dintre prioritățile care ar permite valorificarea a numeroase clădiri situate în centrul istoric, care au un potențial enorm de dezvoltare.