În cadrul reuniunii recente a Consiliul Permanent al OSCE au fost examinate evoluțiile şi aşteptările în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean, anunță Ambasada Republicii Moldova în Austria.

Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la OSCE, Victor Osipov, a prezentat detalii despre Decizia protocolară semnată pe 24 aprilie 2018 şi importanţa ei pentru politicile de reintegrare promovate de Chişinău. El a menţionat că dreptul de a participa în traficul internaţional auto era garantat şi până acum persoanelor fizice şi juridice din regiunea transnistreană, care înregistrau legal unităţile lor de transport în Republica Moldova. Dar administraţia de la Tiraspol crea bariere artificiale, descurajând înregistrarea pe baze comune. De aceea, autorităţile moldoveneşti au oferit un mecanism de compromis, astfel încât toţi locuitorii din stânga Nistrului să aibă posibilitatea de a circula în traficul auto internaţional. Ambasadorul Osipov a declarat că dinamica pozitivă trebuie să conducă procesul de negocieri spre scopul lui principal – soluţionarea politică a conflictului transnistrean în baza suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în frontierele ei internaţional recunoscute, cu acordarea unui statut special regiunii transnistrene.

Președintele în exercițiu al Consiliului Permanent al OSCE din partea Italiei a notat progresul în negocieri obţinut de reprezentanţii Chişinăului şi Tiraspolului, menţionând că o nouă rundă a formatului ”5+2” va fi convocată în timpul apropiat la Roma.

Delegaţia Uniunii Europene la OSCE a salutat Decizia protocolară privind participarea vehiculelor din Transnistria în traficul rutier internaţional. UE a apreciat pozitiv îndeplinirea angajamentelor în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean în formatul ”5+2”, asumate încă pe timpul preşedinţiei germane a OSCE în 2016.

Delegaţia Statelor Unite ale Americii a felicitat participanţii formatului ”5+2” pentru obţinerea unei înţelegeri referitoare la participarea vehiculelor din regiunea transnistreană în traficul rutier internaţional. SUA a accentuat că şi scopul soluţionării politice a conflictului poate fi atins, dar cere un angajament susţinut şi curaj politic de la toate părţile implicate.

Misiunea permanentă a Ucrainei la OSCE a apreciat decizia ca pe un pas spre îmbunătăţirea vieţii populaţiei din Republica Moldova, incluzând regiunea transnistreană, dar şi spre consolidarea încrederii. Ucraina a exprimat speranţa că următoarea reuniune a formatului internaţional de negocieri va aborda nu doar chestiuni sociale şi economice, dar şi aspectele-cheie ale soluţionării politice, reiterând necesitatea de a transforma actuala operaţiune de menţinere a păcii în una civilă şi de a finaliza retragerea forţelor militare ale Rusiei de pe teritoriul Republicii Moldova.

La rândul său, Delegaţia Federaţia Ruse la OSCE a salutat decizia protocolară vizată şi a reluat propunerea de elabora un mecanism de implementare a înţelegerilor obţinute în formatul ”5+2”, care să fie fixat în cadrul legislativ naţional (al Republicii Moldova). Împreună cu alţi mediatori internaţionali, Federaţia Rusă s-a angajat să contribuie la avansarea negocierilor pentru identificarea unei soluţii stabile, echitabile şi cuprinzătoare a problemei transnistrene.

Toate delegaţiile, care au luat cuvânt în cadrul Consiliului Permanent pe tema evoluţiilor în negocierile pentru soluţionarea problemei transnistrene, au exprimat sprijinul lor pentru eforturile Chişinăului şi Tiraspolului, ale Misiunii OSCE în Republica Moldova şi ale Preşedinţiei în Exerciţiu a Italiei în cadrul OSCE.