În total, în anul 2022 sunt incluse pentru reparații (inclusiv lucrări proiectare) – 195 de instituții de educaţie din municipiul Chişinău. Potrivit primarului general Ion Ceban, suma alocată din bugetul municipal pentru lucrările de reparație/dotare a instituțiilor municipale de învățământ general este de 169,5 mil., ceea ce constituie cu circa 40 mil. mai mult, comparativ cu anul 2021.

„În total în acest an planificăm să reparăm:

 • 92 grădiniţe
 • 7 instituții de învățământ primar
 • 19 instituții de învățământ gimnazial
 • 51 instituții de învățământ liceal
 • 8 centre de creație și instituții cu activitate metodică
 • 7 școli sportive
 • Vor fi redeschise 5 grădinițe noi
 • Extinderea a 7 școli
 • Redeschiderea a 9 grupe noi în 5 instituții de educație timpurie.

Astfel:

 • În 36 de instituții lucrările sunt finalizate
 • În 66 de instituții lucrările sunt în proces
 • 14 instituții spre contractare
 • În 13 instituții sunt evaluate ofertele
 • Pentru 36 de instituții contractele sunt semnate, urmează inițierea lucrărilor
 • În 13 instituții spre publicare
 • 1 instituție, sistarea lucrărilor (Gimnaziul 6)
 • În 16 instituții licitaţiile au fost contestate.

Cele mai mari proiecte sunt realizate în următoarele sectoare. În Botanica la Liceul Teoretic „Pro Succes” – lucrări de reparație executate sunt de circa 90 %. La Gimnaziul nr.6, au fost stopate lucrările din cauza majorării prețurilor la materialele de construcții (în perioada de 2 luni lucrări de reconstrucții s-au executat în proporţie de 32%).

În Sectorul Buiucani sunt efectuate reparații capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi nr. 3, str. Ion Pelivan 36/1 și nr. 18, str. Ion Creangă 4/2. În IET nr. 3 vor fi deschise 5 grupe, total 100 copii.
În IET nr. 18, vor fi deschise 3 grupe, total 60 copii.
În aceste instituţii au fost efectuate lucrări de reparație pe interior şi lucrări de amenajare a teritoriului.
Urmează dotarea instituțiilor cu mobilier, utilaj tehnologic, inventar moale și cele necesare pentru buna funcționare din septembrie 2022.

Gimnaziul nr. 52, str. Cornului 10, în data de 22 martie, 2022 a fost încheiat contractul pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru reconstrucția instituţiei de învăţământ. Conform contractului, agentul economic va elabora proiectul tehnic pentru reparația capitală a instituției în decurs de 70 zile lucrătoare (până la data de 18 iulie 2022).

În Sectorul Rîşcani sunt efectuate lucrări de reconstrucție capitală a IET nr.28 (Etapa I).