Agenţii economici, care activează pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova, pot solicita eliberarea a șase acte permisive, eliberate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM), în format electronic, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP). Astfel, utilizarea ghișeului unic va reduce la minim interacțiunea agenților economici cu AMDM, asigurând nu doar economii pentru sectorul privat, dar si transparența în activitatea autorităţii regulatorii în domeniul medicamentului.
„Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este una din primele instituţii, care a început online să primească solicitările şi să elibereze toate actele permisive, prevăzute de legislaţia în vigoare. Astfel, antreprenorii nu vor mai fi nevoiţi să piardă timp şi mijloace financiare pentru deplasarea la sediul Agenţiei şi completarea tuturor documentelor. Totodată, specialiştii noştri practic nu vor interacţiona cu antreprenorii, ceea ce reduce din riscuri”, a menţionat Vladislav Zara, directorul general al AMDM.
În prezent, se eliberează următoarele acte permisive:
• Autorizaţia de activitate cu utilizarea obiectivelor şi încăperilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;
• Autorizaţia de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor;
• Licența pentru activitate farmaceutică;
• Autorizație de import al medicamentelor:
a) neînregistrate, cu scopul înregistrării;
b) înregistrate.
• Autorizație de fabricare a medicamentelor;
În regim de testare poate fi solicitat online şi Certificatul de înregistrare a medicamentului.
La moment, prin intermediul SIA GEAP au fost depuse 356 de cereri de emitere a actelor permisive. Din numărul total de cereri depuse, au fost eliberate 243 acte permisive, 66 returnate pentru completarea dosarului, 56 sunt în lucru.
Menţionăm că Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive permite depunerea oricărei cereri în regim online, pe portalul servicii.gov.md, încărcarea documentelor confirmative necesare și achitarea taxei prin intermediul sistemului M-Pay. Solicitantul primeşte o confirmare automată că cererea a fost depusă, cu termenul de eliberare, iar apoi primeşte notificări privind etapa de procesare a cererii. Specialistul Agenției Servicii Publice verifică corectitudinea completării cererii și desemnează un responsabil din instituția care eliberează actul permisiv, iar acesta primeşte în sistem o notificare către executare. În cadrul AMDM proiectul – pilot a fost iniţiat la începutul lunii octombrie 2018.