La 23 mai, în cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Control (CUC), delegaţia Republicii Moldova a semnalat alte încălcări grave comise de către pretinsele formaţiuni armate transnistrene în Zona de Securitate contrar protocoalelor existente şi a celor convenite între conducătorii delegaţiilor., se arată într-un comunicat de presă emis de Biroul Politici de Reintegrare, scrie trm.md.

Un prim caz se referă la instalarea unilaterală a unui post de grăniceri transnistreni, în perimetrul localităţii Pohrebea, în locul celui de „miliţie”.

Deşi atât delegaţia transnistreană, cât şi cea a Federaţiei Ruse au admis că subiectul trebuie discutat, la şedinţa curentă acestea au refuzat includerea problemei în ordinea de zi. Astfel, chestiunea dată urmează a fi propusă repetat spre examinare de către delegaţia Republicii Moldova la şedinţele următoare.

Un alt caz semnalat de încălcare a regimului Zonei de Securitate se referă la constatarea prezenţei tehnicii militare şi a reprezentanţilor diverselor formaţiuni militare în cadrul forumului „Tiras-2019” organizat pe teritoriul taberei „Dnestrovskie zori” în perioada 16-18 mai curent, în loc. Mereneşti, suburbie a or. Bender (localitate cu regim sporit de securitate).

Chiar dacă mass-media din regiunea transnistreană a mediatizat amplu evenimentul organizat de către aşa numitul „minister al apărării”, inclusiv „orăşelul militar” amenajat, expoziţia de armament etc., delegaţia Tiraspolului nu a prezentat în Comisie informaţii relevante, inclusiv nu a înştiinţat în prealabil despre intenţiile de a realiza o asemenea activitate.

Subiectul a fost abordat de către membrii delegaţiei Republicii Moldova şi în cadrul şedinţei grupului de lucru din 14 mai curent în sediul OSCE din Bender. Prin urmare, delegaţia transnistreană s-a obligat să prezinte în cadrul următoarei şedinţe informaţia cu privire la incidentul în cauză.

De asemenea, a fost făcut un demers adresat reprezentanţilor OSCE, Federaţiei Ruse şi Ucrainei, prin care se solicită intervenţia în sensul asigurării liberei circulaţii în Zona de Securitate.

Solicitarea a fost întocmită drept urmare a unui abuz comis de către structurile neconstituţionale din stânga Nistrului în privinţa reprezentanţilor Biroului Politici de Reintegrare. Astfel, funcţionarii instituţiei, deplasându-se la data de 14 mai într-o vizită de lucru la şcolile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, au fost stopaţi de către a.n. grăniceri transnistreni la postul din or. Dubăsari, fiindu-le aplicate procedurile similare ca şi în cazul cetăţenilor străini, cu limitarea „termenului de şedere”.

De menţionat că despre faptul deplasării membrilor grupului a fost înştiinţat în prealabil structura transnistreană responsabilă de dialogul între părţi.

De notat că, în trecut, în locaţia menţionată activa un asemenea post de grăniceri. Totuşi, în urma eforturilor delegaţiei Republicii Moldova, problema a fost soluţionată la 16 februarie 2012, când CUC a decis excluderea „postului de grăniceri”, controlul fiind plasat în responsabilitatea structurilor de poliţie şi miliţie. Cu toate că partea transnistreană invocă faptul că modificările s-au efectuat în contextul unor reforme de transferare a competenţelor suplimentare către pretinsele trupe de grăniceri ale a.n. „mgb”, acţiunile descrise contravin flagrant actelor în vigoare.