Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, informează MOLDPRES.

Documentul va fi prezentat parlamentului spre informare. Acordul prevede crearea unui mecanism de interacţiune, bazat pe principii reciproc avantajoase şi norme eficiente de cooperare în domeniul consolidării mecanismelor de prevenire şi combatere a corupţiei.

Până în prezent, cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei cu partenerii români s-a realizat în baza Acordului dintre executivele României, Republicii Moldova şi Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999. Acest act însă vizează un spectru mai larg al raporturilor de cooperare şi nu acoperă pe deplin actualităţile curente.

La elaborarea proiectului, aprobat astăzi, au fost luate în considerare principiile şi normele unanim acceptate ale dreptului internaţional, obligaţiile internaţionale ale guvernelor ambelor state, legislaţiile  naţionale ale acestora, situaţia actuală, tendinţele de dezvoltare şi evoluţia fenomenului corupţiei. Normele Acordului stabilesc limitele şi modalităţile de cooperare a părţilor în domeniul schimbului operativ de informaţii pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de corupţie.

Potrivit documentului, Republica Moldova și România vor efectua schimb de experţi în vederea însuşirii celor mai bune practici de luptă împotriva corupţiei, va intensifica schimbul de date şi informaţii operative, precum şi spori numărul echipelor comune de investigaţii. De asemenea, Acordul dă posibilitatea de sporire a încrederii partenerilor de dezvoltare şi a capacităţii de contribuire la gestionarea problematicii frontierei externe a Uniunii Europene.