Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități anunță concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție, informează MOLDPRES cu referire la Direcția comunicare și relații publice a legislativului.

În ședința de miercuri, 26 iunie, Comisia a adoptat Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție.

Potrivit Regulamentului, candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;

– în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

– are studii superioare juridice;

– are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;

– se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

– nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;

– nu are antecedente penale;

– cunoaşte limba de stat;

– este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;

– nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul va conține următoare documente:

– scrisoarea de motivare;

– formularul de participare/CV (anexă la prezentul Regulament);

– copia buletinului de identitate;

– copiile diplomelor de studii;

– certificatul medical/de sănătate F 086E;

– cazierul judiciar;

– declarația pe propria răspundere că nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;

– declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

– 3 scrisori de recomandare;

– conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție

Candidații vor depune dosarele, în perioada 28 iunie – 12 iulie 2019, personal, prin poștă sau prin e-mail la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – relații la tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică – cristina.rotari@parlament.md