Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere. Documentul vine să impulsioneze dezvoltarea serviciilor electronice și să sporească încrederea în tranzacțiile efectuate între cetățeni, întreprinderi și autorități publice, contribuind la creșterea eficienței serviciilor online în sectorul public și privat, a activității economice și a comerțului electronic.

Legea reglementează noi servicii aferente semnăturii electronice, care la moment nu se regăsesc în legislația națională, cum ar fi: identificarea electronică, mărci temporale electronice, certificate de securitate pentru pagini web, sigilii electronice. Prin urmare, sigiliul va putea fi aplicat pe documente electronice de către persoanele juridice și va putea fi eliberat pentru utilizare în cadrul sistemelor informaționale automatizate. 

De asemenea, documentul stabilește cadrul juridic pentru semnăturile electronice și conține prevederi ce țin de activitatea prestatorului de servicii de încredere, depunerea cererii de certificare a cheii publice, termenul de valabilitate a certificatului cheii publice, suspendarea şi revocarea acestuia. 

Noile prevederi urmăresc alinierea legislației naționale în domeniul semnăturii electronice la normele europene. Totodată, stabilirea între Republica Moldova și Uniunea Europeană a unui mecanism unic de funcționare a serviciilor de certificare a cheilor publice va facilita dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul comerțului electronic.