Pentru o conlucrare mai eficientă, Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită Autorităților Publice Locale (APL) de nivelul II transmiterea informației privind utilizarea mijloacelor fondului rutier pentru 2018, precum și  planurile de reabilitare a infrastructurii pentru anul curent.

„Este foarte important să fie o colaborare și sinergie între Autoritățile Publice Locale și cele centrale. Trebuie să dăm dovadă de muncă eficientă în echipă, pentru a crea condiții bune și o infrastructură modernă pentru cetățenii țării noastre”, a declarat Chiril Gaburici, Ministrul Economiei și Infrastructurii.

De asemenea, Ministerul Economiei și Infrastructurii îndeamnă APL-urile de nivelul II să comunice despre impedimentele întâmpinate la reabilitarea drumurilor publice locale de interes național, dar și acțiunile care au fost întreprinse pentru soluționarea acestora.

 Informația expediată de APL-uri va fi examinată în cadrul Consiliului rutier.

În 2018, au fost construiți 1 600 km de drumuri. Pentru anul 2019, în cadrul Programului național „Drumuri Bune 2 pentru Moldova” este planificată reabilitarea a încă 2600 km.