Delegația Poliției de Frontieră, condusă de comisar-șef Fredolin Lecari, a avut în data de 23 martie 2018, o întâlnire oficială cu reprezentanta Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în frunte cu directorul executiv al Agenției, domnul Fabrice Leggeri. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), în cadrul căruia a participat și Excelența Sa Iurie Bodrug, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Polonă.

Este una din acțiunile de importanță majoră în activitatea de frontieră, cu accent pe unificarea eforturilor de intensificare a relațiilor dintre cele două autorități și de acordare a sprijinului în diverse domenii de interes comun.

Întâlnirea a prilejuit semnarea unui nou Plan de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția FRONTEX, pentru anii 2018-2020, document bilateral ce vizează următoarele segmente de conlucrare: analiza de risc, formarea profesională, operațiuni comune și proiecte pilot, schimb de informații, domenii de cercetare și dezvoltare.

Planul prevede și posibilitatea instituirii programelor de pregătire a polițiștilor de frontieră pe subiecte care includ operațiunile de returnare, depistarea documentelor falsificate și lupta cu traficul de ființe umane. Agenția Frontex a dat asigurări de continuarea cooperării cu autoritățile de resort din R. Moldova în activitățile operaționale și anume prin includerea observatorilor moldoveni în operațiunile comune Frontex.

Totodată, șefii celor două delegații au asistat la prezentarea generală FRONTEX în domeniul cooperării internaționale și trecute în revistă prerogativele proiectului Parteneriatului Estic (EaP).

Întâlnirea demonstrează voința celor două părți de a menține și dezvolta cooperarea operațională în domeniul implementării politicii UE privind gestionarea integrată a frontierelor externe, consolidarea cooperării în contracararea fenomenelor infracţionale la frontiera de stat, combaterea migraţiei ilegale şi altor activităţi ilicite conexe.

Sursa: border.gov.md şi frontex.europa.eu