Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 300 de milioane de euro din partea BERD pentru achiziționarea și stocarea gazelor naturale.

Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”.

Potrivit proiectului, împrumutul urmează a fi acordat țării noastre în două tranșe a câte 150 milioane de euro. Durata de implementare a proiectului este prevăzută până în anul 2025.

În cadrul respectivului proiect, Unitatea implementatoare urmează să achiziționeze și să stocheze gaze naturale în depozitele subterane din țările vecine în perioada caldă a anului, atunci când prețul la gaze naturale este mai mic. Procurările de gaze naturale vor fi realizate în baza licitațiilor organizate conform procedurii prestabilite de către BERD.

Implementarea proiectului va permite realizarea stocurilor strategice de gaze naturale și suport în diversificarea furnizorilor și surselor de aprovizionare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.