După constituirea legală a Parlamentului, urmează să fie ales președintele Parlamentului, vicepreședinții și să fie format Biroul permanent lui. Șeful legislativului se alege prin vot secret. Fiecare fracțiune parlamentară poate face o singură propunere, transmite IPN şi Radio Chişinău.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, la propunerea fracțiunilor parlamentare, se instituie o comisie pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului. Aceasta recepționează propunerile de desemnare a candidaților la funcția de șef al legislativului, stabilește modelul și textul buletinului de vot, asigură pregătirea și desfășurarea votării, precum și totalizează rezultatele votării.

Este declarat ales președinte al Parlamentului candidatul care a întrunit votul majorității deputaților aleși. Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai doi candidați care în primul tur au obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi se organizează alegeri noi, pentru care fracțiunile parlamentare vor propune aceiași sau alți candidați.

Vicepreședinții Parlamentului se aleg la propunerea șefului legislativului, după consultarea fracțiunilor parlamentare, prin vot deschis, cu votul majorității deputaților aleși.

Biroul permanent al Parlamentului, care este organul de lucru al acestuia, se formează, ținându-se seama de reprezentarea proporțională a fracțiunilor parlamentare. Din el fac parte, din oficiu, președintele Parlamentului și vicepreședinții. Componența numerică și nominală a Biroului permanent se stabilește prin hotărâre a Parlamentului, la propunerea fracțiunilor parlamentare.

Biroul permanent se consideră constituit după numirea a cel puțin 3/4 din membrii lui. Biroul permanent se convoacă la cererea șefului legislativ sau a cel puțin 1/3 din membrii săi. Orice membru al Biroului permanent poate fi revocat prin hotărâre a fracțiunii parlamentare, care l-a numit, adoptată cu votul majorității membrilor acesteia.

Biroul propune Parlamentului data convocării ședințelor plenare, pregătește și asigură desfășurarea lucrărilor Parlamentului, precum și propune Parlamentului spre aprobare componența nominală a comisiilor permanente, conform deciziilor fracțiunilor parlamentare și solicitărilor deputaților. De asemenea,  coordonează activitatea comisiilor permanente și întocmește, de comun acord cu președinții fracțiunilor parlamentare și ai comisiilor permanente, proiectul ordinii de zi a ședințelor Parlamentului și îl prezintă Parlamentului spre aprobare etc.

Parlamentul de legislatura a X-a, ales la 24 februarie, se întrunește astăzi, 21 martie, în ședința de constituire.