În R. Moldova există motive de îngrijorare în ceea ce priveşte calitatea aerului. Despre aceasta a anunţat Curtea de Conturi, în urma examinării în cadrul ședinței publice din săptămâna curentă a Raportului auditului de mediu.

„Economia țării noastre este în dezvoltare continuă, iar aerul reprezintă unul din domeniile vulnerabile care poate fi afectat în mod disproporționat de puternic, astfel încât pe lângă beneficiile economice nemijlocit crește și nivelul de poluare. În aceste condiții sănătatea umană și starea mediului ce ne înconjoară sunt puse în pericol”, se indică în raportul Curţii, citat de Moldpres.

Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în R. Moldova, identificate de audit, sunt lipsa unui sistem de management integrat al calității aerului, nearmonizarea cadrului juridic în domeniu cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare a aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și degradarea sistemului de monitorizare a calității aerului.