Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 1364,1 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-martie 2018 acest indicator a crescut cu 15,2% (în prețuri comparabile).

Pe elemente de structură a lucrărilor executate, în ianuarie-martie 2019, comparativ cu ianuarie-martie 2018 se evidențiază creştere a volumului lucrărilor de reparații capitale cu 34,6%, de construcții noi cu 12,4%, de întreținere şi reparații curente cu 8,8%.

Din volumul total al lucrărilor executate în ianuarie-martie 2019, cea mai mare pondere revine, lucrărilor de construcții noi, care a constituit 58,3%.

Pe obiecte de construcții, a crescut volumul lucrărilor executate la construcțiile inginerești cu 37,6%, la clădirile rezidențiale cu 6,0%, la clădirile nerezidențiale cu 3,1%.