Reprezentanții BM apreciază rezultatele obținute în implementarea Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive, lansat în regim de testare în a doua jumătate a anului 2018. Aprecierea a fost făcută în cadrul întrevederii Secretarului general al Guvernului, Lilia Palii, cu misiunea Băncii Mondiale privind monitorizarea proiectului ”Ameliorarea Competitivității- II”, condusă de dl Tarik Sahovic.

Din totalul de 152 de acte permisive prevăzute de Legea nr. 160/2011, în prezent, au fost elaborate, aprobate și testate pașapoarte pentru 128 de acte permisive sau 84% din totalul actelor permisive. 43 de acte permisive din 128 testate se eliberează prin Ghișeul Unic. 17 autorități emitente de acte permisive din numărul total de 31 de autorități eliberează acte permisive prin SIA GEAP (55%).

Un alt succes remarcat de partenerii de dezvoltare este creșterea nivelului de aplicare a analizei impactului de reglementare, fiind înregistrată o majorare cu 80 %.

Interlocutorii au discutat despre acțiunile imediate și de perspectivă în implementarea componentelor proiectului, inclusiv aplicarea noii Metodologii de analiză a impactului de reglementare, lansarea versiuni tehnice ajustate a ”Registrului controalelor de stat”, activitățile de consolidare a capacităților instituțiilor publice vizate. Agenda de suport va fi orientată în susținerea eforturilor Executivului pentru continuarea eforturilor Guvernului în diminuarea barierelor administrative pentru mediul de afaceri și îmbunătățirea calității serviciilor publice.

Dna Palii a reiterat aprecierea și gratitudinea pentru rezultatele de parteneriat, evocând angajamentul ferm în avansarea în implementarea reformei regulatorii și îmbunătățirii climatului de afaceri.

Misiunea Băncii Mondiale se află la Chișinău în perioada 20-25 mai 2019. Proiectul Băncii Mondiale ”Ameliorarea Competitivității II” a fost lansat în anul 2015 și vine în suport Guvernului pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității la export.