Strategia Națională pentru Dezvoltare „Moldova 2030” a fost dezbătută astăzi în legislativ şi aprobată cu votul a 55 de deputaţi.

Documentul, care este unul complex, va fi instrumentul de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova şi va sta la baza strategiilor sectoriale. Strategia „Moldova 2030” are drept scop modificarea opticii politicilor publice din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor, scrie Moldpres.

Strategia prevede ralierea calităţii vieţii cetăţenilor la nivelul celei din Uniunea Europeană şi reflectă cele zece dimensiuni utilizate pentru măsurarea fenomenului calității vieții: creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică utilitățile publice și condiții de locuit; ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale; garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții; asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală; un sistem de protecție socială solid și incluziv; asigurarea unui echilibru între muncă și familie; asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii; promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive; asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur.

De asemenea, Strategia Națională pentru Dezvoltare „Moldova 2030” include patru piloni ai dezvoltării durabile: economia durabilă și inclusivă, capital uman și social, instituții oneste și eficiente, mediul ambiant sănătos. Documentul va fi unul de referință în procesul de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu şi va înlocui actuala strategie ”Moldova 2020”.