În temeiul Legii Nr.86 din 24.05.2018 pentru modificarea unor acte legislative, Agenția Servicii Publice a  preluat, din 1 august curent, funcțiile Centrului Național de Terminologie. Prin urmare, în cadrul instituției a fost creată Secția de terminologie și servicii lingvistice.

Subdiviziunea elaborează, redactează și aprobă denumiri de unități de drept (instituții, organizații, întreprinderi), redactează și aprobă texte pentru ștampile, autorizează și redactează texte publicitare, autorizează denumiri de produse, efectuează expertize lingvistice și terminologice ale textelor și coordonează denumiri de artere de circulație și de zone de circulație publică. Secția nu este însă abilitată cu funcții de control asupra respectării legislației cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, notează asp.gov.md.

La ora actuală cele mai solicitate servicii lingvistice sunt redactarea și aprobarea denumirilor de unități de drept (întreprinderi, instituții, organizații), redactarea textelor publicitare, aprobarea textelor pentru ștampile. În lunile august-noiembrie  2018 au fost aprobate 1210 denumiri de unități de drept și 803 texte pentru ștampile. În ordinea frecvenței solicitărilor urmează serviciul de redactare și autorizare a textelor publicitare. În perioada de referință au fost prestate 949 asemenea servicii.  În aceeași perioadă au fost verificate, redactate și aprobate 25 de denumiri de străzi pentru autoritățile publice locale.

Totuși, numeroase solicitări au fost repinse din cauza greșelilor de limbă. Cele mai frecvente țin de absența cratimei în cuvinte compuse, folosirea cratimei acolo unde nu este cazul, folosirea improprie a unor termeni, a pleonasmelor, scrierea denumirilor oficiale cu minuscule, dar și utilizarea calchierilor din limba rusă. De exemplu: agro-alimentar în loc de agroalimentar, vice-director în loc de vicedirector, soluția cea mai ideală în loc de soluția ideală ș.a. În textele de publicitate au fost depistate greșeli precum: Construim cu stafide (rus. Строим с изюминкой), Gingașă împărăție bătută cu frișcă (rus.Нежное королевство взбитых сливок), Ultimele sunt bune (rus.Остатки сладки). În instrucțiuni de utilizare a unor aparate:scoateți pielița plastică în loc de înlăturați pelicula și element de încălzire josnic în loc de element de încălzire inferior. În denumiri de produse: blincuri (rus. блины), coreică de porc în loc de antricot, friptură cu arzător în loc de friptură la grătar. Un răspuns negativ au primit și solicitanții denumirilor de produse: rachiu „Lacrima Basarabiei” și hârtie igienică „Realitate”.

Menționăm că, în prezent, serviciile lingvistice sunt prestate online la adresa de e-mail terminologie@asp.gov.md. Cererile pot fi trimise personal sau prin intermediul operatorilor din centrele multifuncționale. Excepție fac solicitanții din Chișinău care se pot adresa iclusiv la sediul Agenției Servicii Publice de pe str. A.Pușkin nr.47, bir. 324 și 325. Pentru informații suplimentare referitoare la serviciile prestate de Secția de terminologie și servicii lingvistice a ASP puteți suna la numerele de telefon: 022-20-78-18,   022-20-78-08 și 022- 20-78-61.